DB Nieruchomości

Początek…..

Klubu Kobieta Biznesy to miejsce spotkań przeznaczone wyłącznie dla kobiet, powstało z myślą synergii, wsparcia, ale także rozwoju osobistego i finansowego . Jedną z głównych korzyści przynależności do Klubu jest „wymiana informacji”, dzięki zróżnicowanemu doświadczeniu członkiń i różnorodności reprezentujących branż.

Nie ma specjalizacji i branży na wyłączność, każdy dla każdego ma stanowić siłę i uczyć się wzajemnie. To miejsce oparte o zdrowe wartości w biznesie nastawione na polecanie wzajemnie swoich usług i produktów. Uczestnictwo w KKB jest istotnym elementem, które pozwoli na wprowadzenie  ważnych zmian i umożliwi odnalezienie nowych możliwości.

Założenie i prowadzenie własnej działalności wiąże się z podejmowaniem na co dzień wielu decyzji obciążonych dużym ryzykiem, członkinie Klubu Kobieta  Biznesu będą dla siebie wsparciem emocjonalnym w razie wystąpienia momentów krytycznych, gdyż znają realia prowadzenia własnego biznesu.