DB Nieruchomości

Dlaczego warto, aby kobieta prowadziła biznes?

Polki zatrudnione na etatach zarabiają ok. 18.5 procent mniej od mężczyzn. To tak, jakby pracowały nieodpłatnie przez 68 dni w roku.  Ponadto, bez końca walczą ze stereotypami i brakiem zaufania do swoich kompetencji ze strony przełożonych. W badaniu „Kobiety na rynku pracy. Kompetencje i różnorodność” przeprowadzonym przez Hays w 2019 r. (8320 przebadanych osób, z czego 78 proc. stanowiły kobiety, a 22 proc. mężczyźni) ponad 50% kobiet na pytanie dotyczące tego, czy napotkały w swojej karierze jakiekolwiek przeszkody wynikające z płci, odpowiedziało “tak”.

Zatrudniona kobieta w Polsce nie jest tak samo traktowana, jak mężczyzna

Codziennością 54% przepytanych w ankiecie kobiet jest faworyzowanie mężczyzn. Podobna grupa zwracała uwagę na dyskryminację oraz zakładanie mniejszej dyspozycyjności kobiet. Brak zaufania do kwalifikacji czy brak wsparcia przy budowaniu autorytetu w pracy to kolejne elementy, które przeszkadzają kobietom w poczuciu godności w pracy. Umożliwianie kobietom elastyczności w łączeniu rodzicielstwa z pracą również należy w Polsce do rzadkości. Ma przepracować 8 godzin i nikogo nie interesuje dziecko z anginą w domu, czy fakt, że lekarze pracują w tych samych godzinach. Obawy firmy przed zatrudnianiem kobiet,  trudności w przebiciu się w branży oraz tzw. szklany sufit były często wymienianymi aspektami pokazującymi brak równouprawnienia kobiet na polskim rynku pracy. 

Te trudności i powolne lub nieistniejące zmiany sytuacji na lepszą, powodują, że coraz więcej kobiet decyduje się na prowadzenie własnego biznesu.

Choćby z powyższych powodów warto, aby pracowały na własnych zasadach, w określonym przez siebie czasie i miejscu. 

Warto, aby nabywały kompetencje, umożliwiające im zajmowanie się najważniejszymi aspektami biznesu np. pozyskiwaniem klientów, podpisywaniem umów itp. Z czasem, resztę niezbędnych aspektów prowadzenia firmy, mogą zlecić swoim pracownikom lub firmom zewnętrznym. 

Warto, aby kobiety łączyły siły i pomagały sobie nawzajem po to, aby po pierwsze, mogły wieść lepsze życie – zgodne ze swoimi wartościami. Po drugie, aby obserwujące to córki nabierały wiary we własne możliwości od samego początku. Po to, aby sytuacja kobiet w Polsce się poprawiała, ponieważ póki co, Polska jest w tyle w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. 34 proc. kobiet w wieku 20–64 lat nie podejmuje pracy, głównie ze względu na powyższe utrudnienia. W krajach UE jest to wynik niższy o 5 punktów procentowych.

Kobiety – polecajmy się nawzajem i wspierajmy się!

Spotkania biznesowe dla kobiet, które prowadzimy w Bydgoszczy (a obecnie zdalnie) mają na celu łączenie przedstawicielek płci pięknej z całej Polski. Naszym celem jest wsparcie, które wykracza poza granice zarobków, biznesów i wspólnych projektów. Łącząc kobiety w biznesowe pary, wpływamy również na ich psychikę. Jeżeli w miejscach pracy, jako osoby zatrudnione nadal połowa z nas nie jest traktowana po partnersku, stwórzmy takie środowisko same.